Betingelser & Vilkår

Sist oppdatert onsdag 31. mars 2021 kl. 15:19

1. Introduksjon

1. Disse vilkårene og betingelsene danner grunnlaget for kontrakten for salg av varer ("salgskontrakten") mellom Metalform AS. ("selgeren") og [kjøperens navn] ("kjøperen"). Både salgskontrakten og dette dokumentet må leses sammen med hverandre og etter avtale mellom begge parter etter disse klausulene.

2. Salg av varer

2. Selgers tilbud er estimater og er gjenstand for et nettstedbesøk og siste spesifikasjon før du bestiller varene.
3. Varene kan se annerledes ut når det gjelder farge og tekstur fra originale prøver på grunn av materialene som brukes.
4. Tillegg og/eller varianter av varene godtas skriftlig av begge parter.

3. Pris, eierskap og risiko

5. Tilbudet inkluderer ikke fjerning og avhending av eksisterende beslag og inventar som skal erstattes av de bestilte varene.
6. Alle tilbud er momspliktige.
7. Tilbudet inkluderer ikke uforutsette kostnadsøkninger fra produsenten.
8. Ytterligere produkter, tjenester og utstyr etter avtale mellom partene om tilbudet vil bli fakturert tilsvarende.
9. Eierskap skal ikke overføres til kjøperen før full betaling er foretatt og varene er levert av selgeren gjennom et passende fraktselskap.
10. Kjøper bør skaffe passende forsikring for å dekke eventuelle tap og/eller skader under transport av varene.

4. Betaling

11. Et depositum på 50% av den totale verdien av tilbudet, inkludert moms, transport og montering (om nødvendig), av varene ("innskuddet") vil bli gjort på det tidspunktet salgskontrakten signeres i henhold til tilbud [Nummer] vedlagt salgskontrakten.
12. Betalingen av restbeløpet vil skje 7 virkedager før levering av varene til kjøperen.
13. Alle varer forblir i selgerens eiendom til full betaling er mottatt.

5. Levering

14. Leveringskostnader vil gjelde for Kjøper i forhold til hvilken type levering Kjøper velger.
15. Leveringstid er 12 - 20 uker fra datoen depositummet har nådd selgeren og tilbudet er avtalt av begge parter.
16. Skreddersydde produkter opphever enhver bestemt tidsramme som forventes levering og kan endres.
17. Omstendigheter utenfor selgerens kontroll kan påvirke leveringstiden som opprinnelig ble oppgitt. Kjøperen forventes å anerkjenne Force Majeure -vilkårene i salgskontrakten, som beskriver omstendighetene der levering kan forsinkes utenfor selgerens kontroll.
18. Forsinkelser i levering av varene utgjør ikke en kansellering av salgskontrakten.

6. Montering

19. Selger er i stand til å lette installasjonen av produktene på kjøperens eiendom mot en ekstra kostnad.
20. Selger er ansvarlig for kvaliteten på beslaget og for eventuelle skader som påløper på varene under tilpasningsprosessen.
21. Kjøper er ansvarlig for å sikre at de avtalte områdene inne i eiendommen på monteringsdatoen er klare og forberedt som angitt i tilbudet og avtalt av begge parter.
22. Enhver skade som skyldes en urimelig håndtering fra kjøperen, eller en representant for kjøperen, som fører til fjerning av varene, er kjøperens ansvar.
23. Selger er ikke ansvarlig for tap som følge av montering av varene.
24. Hvis kjøperen ikke forbereder de relevante områdene inne i eiendommen tilstrekkelig, vil det påløpe et tilleggsgebyr på [pris + moms] for å omorganisere og revidere kjøperens eiendom på et senere tidspunkt.
25. Forsinkelser i tilpasningen av varene utgjør ikke en kansellering av salgskontrakten.

7. Spesifikasjon

26. Enhver endring av spesifikasjonen vil føre til at kjøper pådrar seg ytterligere kostnader.
27. I forhold til punkt 4 i disse vilkårene forplikter selgeren seg til å gjøre sitt beste for å sikre at varene er i henhold til den avtalte spesifikasjonen.
28. Hvor tilbudet er basert på kjøperens målinger, er selgeren ikke ansvarlig for feil målinger gitt av kjøperen.
29. Varer bestilles og produseres kun basert på målingene som er oppgitt av kjøperen, med mindre selgeren blir bedt og instruert om å fullføre slike oppgaver.
30. Kjøper har rett til 2 endringer i tegninger utført av selger i forhold til tilbudet. Ytterligere endringer medfører et gebyr på [pris + moms] for kjøperen.

8. Retur og kansellering

31. Selger godtar retur av standardprodukter innen 30 dager etter leveringsdatoen.
32. Kostnaden for varene refunderes i sin helhet, med unntak av 30% gebyr på hele tilbudet.
33. Varene må returneres i samme stand og emballasje som de ble levert i.
34. Skreddersydde produkter blir ikke refundert.
35. Feil eller feil produkter vil bli erstattet av selgeren uten ytterligere kostnader for kjøperen i samme produksjonstid som opprinnelig angitt i tilbudet.
36. Kjøper kan forespørre heving av salgskontrakten hvis varene er standardprodukter og det ikke er gjort noen endringer i forhold til spesifikasjonen.
37. Kjøper må bekrefte ønsket kansellering av varene skriftlig.
38. Kjøper kan ikke kansellere en skreddersydd ordre.

9. Generelt

39. Det må henvises til hver enkelt salgskontrakt i forhold til spesifikke vilkår og betingelser som gjelder for kjøpers tilbud.
40. Vilkårene i dette dokumentet må leses sammen med tilbudet og salgskontrakten før kjøper inngår kontrakt med selger.